Tin nổi bật
Ngày 29&30/10 và Ngày 31/10 - 01.11.2018 Trung tâm kinh doanh VNPT HCM đã tổ chức khoá: “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho Giao dịch viên năm 2018” tại HCM

Ngày 29&30/10 và Ngày 31/10 - 01.11.2018 Trung tâm kinh doanh VNPT HCM đã tổ chức khoá: “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho Giao dịch viên năm 2018” tại HCM 07/11/2018

Trong 04 buổi diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Bài 1: Năng lực cần có giao dịch viên & 6 cấp độ chốt đơn hàng  Bài 2: Hành vi mua khách hàng & kỹ năng tiếp cận khach hàng hiệu quả  Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & giới thiệu dịch vụ thuyết phục  Bài 4: Chăm sóc khách hàng & chất lượng dịch vụ tại phòng giao dịch xem thêm

Ngày 22/10, 23/10 & 24/10/2018 Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội đã tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin ” tại Hà Nội.

Ngày 22/10, 23/10 & 24/10/2018 Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội đã tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin ” tại Hà Nội. 03/11/2018

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm:  Buổi 1: • Quy trình chuẩn bị bài thuyết trình • Cấu trúc bài thuyết trình – 3 phần (mở bài) • Thực hành với 1 dịch vụ CNTT của VNPT & KH Doanh nghiệp  Buổi 2: • Cấu trúc bài thuyết trình (tiếp tục)- Thân bài &kết luận • Tám Kỹ thuật thuyết trình sử dụng giới thiệu dịch vụ CNTT • Thực hành với 1 dịch vụ CNTT của VNPT xem thêm

Ngày 18 & 19.10.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Bắc Giang tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Bắc Giang.

Ngày 18 & 19.10.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Bắc Giang tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Bắc Giang. 03/11/2018

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Bài 1: Đàm phán và thương thuyết hiệu quả  Bài 2 & 3: Quy trình đàm phán thành công  Bài 4: Con người và các chiến lược đàm phán xem thêm

Ngày 15-16-17/10/2018 VNPT - Vinaphone tổ chức khoá đào tạo: " Kỹ năng và quy trình bán hàng với khách hàng TCDN” tại Hà Nội.

Ngày 15-16-17/10/2018 VNPT - Vinaphone tổ chức khoá đào tạo: " Kỹ năng và quy trình bán hàng với khách hàng TCDN” tại Hà Nội. 19/10/2018

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: • Bài 1: Năng lực cần có và lập kế hoạch làm việc với khách hàng tổ chức doanh nghiệp • Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Kỹ năng tiếp cận khách hàng tổ chức doanh nghiệp • Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và giới thiệu dịch vụ hiệu quả • Bài 4: Kỹ năng thuyết phục, thương lượng trực diện và chốt hơp đồng • Bài 5: Phát triển kỹ năng đào tạo và Kèm cặp nhân viên AM • Bài 6: Thực hành đào tạo nội bộ và kèm cặp , làm bài thu hoạch xem thêm

Ngày 9-10-11/10/2018 VNPT - Vinaphone tổ chức khoá đào tạo: " Kỹ năng và quy trình bán hàng với khách hàng TCDN” tại Cần Thơ.

Ngày 9-10-11/10/2018 VNPT - Vinaphone tổ chức khoá đào tạo: " Kỹ năng và quy trình bán hàng với khách hàng TCDN” tại Cần Thơ. 18/10/2018

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm:  Bài 1: Năng lực cần có và lập kế hoạch làm việc với khách hàng tổ chức doanh nghiệp  Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Kỹ năng tiếp cận khách hàng tổ chức doanh nghiệp  Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và giới thiệu dịch vụ hiệu quả  Bài 4: Kỹ năng thuyết phục, thương lượng trực diện và chốt hơp đồng  Bài 5: Phát triển kỹ năng đào tạo và Kèm cặp nhân viên AM  Bài 6: Thực hành đào tạo nội bộ và kèm cặp , làm bài thu hoạch xem thêm

Ngày 17&18/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức khóa đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên kinh doanh 21/04/2017

Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp • Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Tại THANH HÓA, Ngày 14-15/04 Công ty cổ phần Giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” 20/04/2017

Các nội dung được Tiến sỹ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng các học viên gồm: - Đàm phán và thương thuyết hiệu quả - Quy trình đàm phán thành công – Con người và các chiến lược đàm phán

xem thêm

Ngày 03-04/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “ Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” 07/04/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, Giảng viên TS. Đào Xuân Khương đã trao đổi, chia sẻ với học viên các nội dung: • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp • Hành vi khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

xem thêm

Tại QUẢNG NAM, Ngày 31/03-01/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT – Quảng Nam tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” 07/04/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : - Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp - Hành vi khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp - Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả - Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

xem thêm

Ngày 02/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Tân Á Đại Thành Đà Nẵng tổ chức khoá đào tạo: “Nâng cao năng lực quản lý bán hàng” dành cho Trưởng các chi nhánh 05/04/2017

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Lập kế hoạch công việc, quy trình quản lý công việc, Năng lực và vai trò của Quản lý, Quy trình 7 bước lập kế hoạch kinh doanh

xem thêm

Tại ĐÀ NẴNG, Ngày 29-30/03/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng tổ chức đào tạo khóa “ Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại”. 05/04/2017

Ngày 29-30/03/2017 diễn ra khóa học “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng qua điện thoại” dành cho điện thoại viên tại TTKD VNPT Đà Nẵng. Khóa học diễn ra sôi nổi giữa sự tương tác, chia sẻ gần gũi giữa giảng viên và học viên. Trong 2 ngày diễn ra khóa học, Giảng viên TS. Đào Xuân Khương đã trao đổi, chia sẻ với học viên các nội dung: • Năng lực cần có của nhân viên bán hàng qua điện thoại và hành vi mua của khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục trong bán hàng & CSKH qua điện thoại• Quy trình bán hàng & chăm sóc khách hàng qua điện thoại chuyên nghiệp • Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

xem thêm

Tại Đà Nẵng, Ngày 27&28/03/2017 tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng 05/04/2017

Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ • Sự trải nghiệm khách hàng và năng lực người phục vụ • Quy trình cung cấp dịch vụ tới khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

xem thêm

Tại CẦN THƠ, Ngày 23&24/03/2017 tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Cần Thơ. 30/03/2017

Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ • Sự trải nghiệm khách hàng và năng lực người phục vụ • Quy trình cung cấp dịch vụ tới khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

xem thêm

Tại ĐĂK LĂK, Ngày 20&21/03 /2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT – Đăk Lăk tổ chức khóa đào tạo “Quản lý, giám sát và phát triển kênh phân phối hiệu quả” 27/03/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học tại Trung tâm VNPT Đăk Lăk, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cùng anh,chị học viên các nội dung cụ thể: • Kênh phân phối: Vai trò và chức năng • Thiết kế và lựa chọn thành viên kênh phân phối • Các hoạt động quản lý kênh phân phối • Tạo động lực và giải quyết xung đột kênh phân phối

xem thêm

Tại ĐÀ NẴNG, Ngày 16&17/03/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT – Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” 21/03/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : - Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp - Hành vi khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp - Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả - Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

xem thêm

Tại HÀ NỘi, Ngày 15/3 tổ chức hội thảo “Quản trị cửa hàng tốt và gia tăng doanh số bền vững” cho công ty Cổ phần An Việt Sông Hồng 16/03/2017

Quản trị cửa hàng bán lẻ và gia tăng lợi nhuận kinh doanh là yếu tố quan trọng trong phát triển và quản lý chuỗi các cửa hàng bán lẻ. Nhận thức rõ được điều đó và nhằm mục tiêu giúp các quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, giám sát của An Việt Sông Hồng nắm được các kỹ năng trong quản lý cửa hàng, kỹ năng bán hàng và thu hút khách hàng, sáng ngày 15/3 Tiến sĩ Đào Xuân Khương kết hợp với công ty cổ phần An Việt Sông Hồng tổ chức thành công hội thảo “Quản trị cửa hàng tốt và gia tăng doanh số bền vững”

xem thêm

Tại LÀO CAI, Ngày 06&07/03/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT – Lào Cai tổ chức khóa đào tạo “Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả” 16/03/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học tại Trung tâm VNPT Lào Cai, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cùng anh,chị học viên các nội dung cụ thể: • Quản lý bán hàng và lập kế hoạch • Quy trình giám sát bán hàng hiệu quả • Tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ nhân viên • Tạo động lực làm việc cho nhân viên

xem thêm

Tại HÀ NỘI, Trong 4 ngày từ 11 – 14/3/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Tổng công ty Mía đường I tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên kinh doanh 14/03/2017

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Năng lực của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chuyên nghiệp trong bán hàng, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng tìm hiểu nhu cẩu của khách hàng.

xem thêm

Ngày 10/03/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức khoá đào tạo: “Nâng cao năng lực quản lý bán hàng” dành cho Trưởng các chi nhánh của Tân Á. 14/03/2017

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Lập kế hoạch công việc, quy trình quản lý công việc, Năng lực và vai trò của Quản lý, Quy trình 7 bước lập kế hoạch kinh doanh.

xem thêm

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng