Tin nổi bật
Ngày 26,27 & 28.12.2018 Công ty Công Nghệ Thông Tin VNPT đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp và quản lý kênh bán hàng hiệu quả” tại Hà Nội

Ngày 26,27 & 28.12.2018 Công ty Công Nghệ Thông Tin VNPT đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp và quản lý kênh bán hàng hiệu quả” tại Hà Nội 18/01/2019

Trong 3 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực cần có và lập kế hoạch làm việc với KHDN hiệu quả Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và kỹ năng tiếp cận KHDN hiệu quả Bài 3: Kỹ năng giao tiếp trong lần gặp đầu tiên và giới thiệu dịch vụ hiệu quả Bài 4: Kỹ năng thuyết phục, thương lượng trực diện và chốt hợp đồng Bài 5: Quy trình quản lý kênh 7 bước Bài 6: Hoạt động quản lý kênh bán hàng xem thêm

Ngày 24&25.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT- Vinaphone tại Đà Nẵng.

Ngày 24&25.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT- Vinaphone tại Đà Nẵng. 18/01/2019

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng qua điện thoại và xác định khách hàng mục tiêu Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả theo kịch bản đã có Bài 4: Kỹ năng giới thiệu dịch vụ thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có xem thêm

Ngày 18&19.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT- Vinaphone tại Cần Thơ.

Ngày 18&19.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT- Vinaphone tại Cần Thơ. 18/01/2019

Trong 04 buổi diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Buổi 2: Bản đồ trải nghiệm khách hàng và năng lực của người phục vụ Buổi 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục khách hàng Buổi 4: Kỹ năng giải quyết khiếu nại và lắng nghe hiệu quả xem thêm

Ngày 13&14.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT-Vinaphone tại HCM

Ngày 13&14.12.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” của TCT VNPT-Vinaphone tại HCM 11/01/2019

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng qua điện thoại và xác định khách hàng mục tiêu  Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại hiệu quả  Bài 3: Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả theo kịch bản đã có Bài 4: Kỹ năng giới thiệu dịch vụ thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có xem thêm

Ngày 08 & 09.12.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Intermax Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Hà Nội.

Ngày 08 & 09.12.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Intermax Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Hà Nội. 02/01/2019

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng Bài 4: Phong cách đàm phán, Phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng. xem thêm

Ngày 05.06.2017 đào tạo khóa “ Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ” tại công ty cổ phần TRAPHACO tại Vinh. 12/06/2017

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : + Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu qua -Quy trình 5 bước lập kế hoạch -Quy trình giao tiếp hiệu quả -Công thức thuyết phục khách hàng FABE -Mẫu trình bày thuyết phục PSF

xem thêm

Tại Hưng Yên, Ngày từ 24 – 25/5/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hưng Yên tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hưng Yên. 10/06/2017

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Năng lực của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chuyên nghiệp trong bán hàng, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng tìm hiểu nhu cẩu của khách hàng.

xem thêm

Ngày 21-22.05.2017 đào tạo khóa “ Quản lý và giám sát bán hàng hiệu quả ” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Giang. 10/06/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau :  Quản lý bán hàng và lập kế hoạch  Kỹ năng giao việc và giám sát công việc hiệu quả  Tạo động lực làm việc cho nhân viên  Quản trị theo mục tiêu và đánh giá hiệu quả

xem thêm

Tại Lâm Đồng, Ngày 19-20.05.2017 đào tạo khóa “ Quản lý ,giám sát và phát triển kênh phân phối ” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Lâm Đồng. 26/05/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau :  Kênh phân phối: Vai trò và chức năng  Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối  Các hoạt động quản lý kênh phân phối  Đào tạo, tạo động lực và giải quyết xung đột kênh phân phối

xem thêm

Tại Hòa Bình, Ngày 04 & 05/5/2017 tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng độ hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm các dịch vụ tại VNPT” 25/05/2017

Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ • Quy trình cung cấp dịch vụ tới khách hàng • Sự trải nghiệm khách hàng và năng lực người phục vụ • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

xem thêm

Ngày 11&12.05.2017 đào tạo khóa “ Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội. 16/05/2017

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp • Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Ngày 06&07/05/2017 Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Traphaco khóa học Quản lý kinh doanh hiệu quả tại Hà Nội 12/05/2017

Trong các ngày triển khai khóa học Quản lý kinh doanh hiệu quả Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã trình bày các nội dung cụ thể: - Quản lý bán hàng và lập kế hoạch hiệu quả - Triển khai công việc cho đội ngũ bán hàng - Kèm cặp và tạo động lực cho nhân viên - Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ bán hàng - KPI

xem thêm

Ngày 03.05.2017 diễn ra khóa học “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng của Hệ thống phân phối Uân Nga 12/05/2017

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : - Năng lực cần có của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp - Nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng - Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Kỹ năng trình bày thuyết phục hiệu quả tới khách hàng - Kỹ năng giải quyết phản đối - Kỹ năng chốt đơn hàng

xem thêm

Ngày 27/04/2017 Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Traphaco khóa học Quản lý kinh doanh hiệu quả tại TP. HCM 09/05/2017

Trong các ngày triển khai khóa học Quản lý kinh doanh hiệu quả Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã trình bày các nội dung cụ thể: - Quản lý bán hàng và lập kế hoạch hiệu quả - Triển khai công việc cho đội ngũ bán hàng - Kèm cặp và tạo động lực cho nhân viên - Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ bán hàng - KPI

xem thêm

Tại VNPT THÁI NGUYÊN, Ngày 21&22/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thái Nguyên tổ chức khóa đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” 09/05/2017

Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của Trung tâm gồm các nội dung: • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp • Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Tại Vĩnh Phúc, Ngày 19-20/04/2017/2017 tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc 03/05/2017

Ngày 19-20/04/2017 tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc. Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp• Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

xem thêm

Ngày 17&18/04/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức khóa đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên kinh doanh 21/04/2017

Qua 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên TS.Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: • Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp • Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng • Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả • Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Tại THANH HÓA, Ngày 14-15/04 Công ty cổ phần Giải pháp phân phối KCP phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” 20/04/2017

Các nội dung được Tiến sỹ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng các học viên gồm: - Đàm phán và thương thuyết hiệu quả - Quy trình đàm phán thành công – Con người và các chiến lược đàm phán

xem thêm

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng