Tin nổi bật
Ngày 11/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank

Ngày 11/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank 05/06/2023

Tiếp nối chương trình đào tạo nằm trong chuỗi : ’’Chương trình đào tạo kỹ năng dành cho Chuyên viên cao cấp – Dare to lead’, ngày 11/05//2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho 2 lớp chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank xem thêm

Ngày 11/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank 05/06/2023

Tiếp nối chương trình đào tạo nằm trong chuỗi : ’’Chương trình đào tạo kỹ năng dành cho Chuyên viên cao cấp – Dare to lead’, ngày 11/05//2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho 2 lớp chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank

xem thêm

Ngày 25-26/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo "Tư duy dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng" 17/04/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:

xem thêm

Ngày 24/03/2023 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và cho thuê TS TNL tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh” 10/04/2023

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1: Tư duy kinh doanh – mục tiêu BSC và kế hoạch chiến lược, Nội dung 2 : Phương pháp xác định mục tiêu theo công cụ SMART, Nội dung 3 : Quy trình 5 bước lập kế hoạch từ mục tiêu sếp giao, Nội dung 4 : Tìm cách làm và lựa chọn giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu

xem thêm

Ngày 16&17/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank 31/03/2023

Tiếp nối chương trình đào tạo nằm trong chuỗi : ’’Chương trình đào tạo kỹ năng dành cho Chuyên viên cao cấp – Dare to lead’, ngày 16&17/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho 2 lớp chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank

xem thêm

Ngày 06&07/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Richy Miền Bắc tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng giải quyêt vấn đề và ra quyết định hiệu quả" 27/03/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho quản lý cấp trung của của Richy miền Bắc các nội dung như sau: Ngày 1: Phương pháp xác định vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả Ngày 2: Phương pháp xác định nguyên nhân gốc, giải pháp và ra quyết định hiệu quả

xem thêm

Ngày 28/02 &01/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Lân Tuyển tổ chức khoá đào tạo "Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" 22/03/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công TNHH các nội dung như sau: Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Ngày 25&26/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo "Quản lý kinh doanh hiệu quả" 13/03/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau: Ngày 1: Quản lý kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Ngày 2: Tổ chức công việc hiệu quả cho đội ngũ kinh doanh – Thực thi hiệu quả Ngày 3: Giám sát công việc, đánh giá kết quả và tạo động lực cho nhân viên

xem thêm

Ngày 22&23/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả" 09/03/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên kinh doanh của Viễn thông Hà Nội các nội dung như sau: Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Ngày 16&17/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả" 07/03/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên kinh doanh của Viễn thông Hà Nội các nội dung như sau: Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

xem thêm

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng