Phương pháp giảng dạy

Ngày 23/07/2015

 Phương pháp giảng dạy của KCP dựa trên cách tiếp cận trực tiếp với vấn đề cần giải quyết, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của học viên, cùng với đó là thực hành các tình huống thực tế với công việc tại doanh nghiệp để ghi nhớ và ứng dụng nội dung giảng dạy vào thực tiễn.

      Học viên là trung tâm của bài giảng. Với mục đích là người hỗ trợ, giảng viên sử dụng các phương pháp và công cụ giảng dạy gắn kết và hướng dẫn học viên tiếp nhận hiểu, sử dụng kiến thức, kỹ năng để đạt được mục tiêu trong buổi huấn luyện.

      Thông qua các phương pháp tương tác giữa học viên với học viên, học viên với giảng viên KCP mang tới sự cởi mở, chủ động, không khí học tập vui vẻ đem lại hiệu quả tối đa cho các khóa học.

     Một số phương pháp giảng dạy của KCP.

  • Thảo luận nhóm.
  • Học viên tự đánh giá trong nhóm
  • Học viên diễn tập với học viên.
  • Giảng viên diễn tập với học viên.
  • Nghiên cứu và giải quyết vấn đề theo tình huống.
  • Phương pháp tổng kết liên lục.
  • Phương pháp sử dụng linh hoạt và phối hợp câu chuyện, âm thanh, hình ảnh để ghi nhớ thông tin.
  • Các trò chơi ứng dụng trong học tập để ghi nhớ bài giảng.
     

Một số hình ảnh minh họa và clip minh họa.

Phương pháp làm việc và thảo luận theo nhóm

Thực tập theo nhóm

Giảng viên diễn tập với học viên

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 04 3 773 8768
Tư vấn khách hàng
Tư vấn khách hàng
Tư vấn khách hàng
TIN NỔI BẬT
Ngày 03 & 04.04.2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức đào tạo khóa “Đào tạo giảng viên nội bộ”

Ngày 03 & 04.04.2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức đào tạo khóa “Đào tạo giảng viên nội bộ” 12/04/2019

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Tâm lý học viên và giảng viên nội bộ chuyên nghiệp Bài 2: Chuẩn bị bài giảng và Giới thiệu bài giảng chuyên nghiệp Bài 3: Trình bày bài giảng, kết thúc và đánh giá bài giảng thành công Bài 4: Phát triển các kỹ năng giảng dạy thành công xem thêm

Ngày 01&02/ 04 /2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức đào tạo khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”

Ngày 01&02/ 04 /2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức đào tạo khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” 03/04/2019

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán, Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả, Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng, Bài 4: Phong cách đàm phán, phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng xem thêm

Ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2019 Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và thu hồi công nợ”

Ngày 27 và 28 tháng 03 năm 2019 Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và thu hồi công nợ” 02/04/2019

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lưc nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, Bài 2 : Quy trình bán hàng chuyên nghiệp, Bài 3: Kỹ năng tìm nhu cầu và thuyết phục khách hàng hiệu quả, Bài 4: Giao tiếp và thu nợ hiệu quả xem thêm

video nổi bật
Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng