Tin nổi bật
Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank Hà Nội tổ chức khóa đào tạo “Lập và triên khai kế hoạch hành động dành cho cán bộ nhân viên khối mua sắm” ngày 22-23/08/2023

Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank Hà Nội tổ chức khóa đào tạo “Lập và triên khai kế hoạch hành động dành cho cán bộ nhân viên khối mua sắm” ngày 22-23/08/2023 18/09/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho cán bộ, nhân viên của Vietinbank Hà Nội các nội dung như sau: xem thêm

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 12/09/2023

Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. xem thêm

Cảm nhận của học viên 23/07/2015

Cảm nhân học viên lớp Giám đốc Kinh doanh 2 - Trường doanh nhân PTI Những dòng cảm nhận của chị Trương Mỹ Hạnh - học viên lớp Giám đốc Kinh doanh 2, Trường doanh nhân PTI về người thầy-giảng viên, tiến sĩ Đào Xuân Khương " Em chào thầy, Em là Hạnh, học viên của lớp CCO2 - PTI. Em cũng như các thành viên trong lớp được vinh dự nghe thầy giảng trong 2 chuyên đề là " Quản lý con người và phát triển đội ngũ" và chuyên đề" Bán hàng và kênh phân phối".

xem thêm

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng