CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI KCP

Điện thoại :04 3 773 8768 - Fax : 04 3 773 8768

Website: www.kcp.com.vn - ="www.kcpvietnam.com - Email : info@kcp.com.vn

Địa chỉ : Phòng 710, Nhà Nơ 4A, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng