tin tức nổi bật

Ngày 26-27.04.2018 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu-Tuyên Quang.

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Năng lưc cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng  Hành vi mua khách hàng & Quy trình bán hàng chuyên nghiệp  Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & thuyết phục hiệu quả  Kỹ năng vượt qua phản đổi, khiếu nại & Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Ngày23& 24.4.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPOST tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại TP Hồ Chí Minh

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng. Kỹ năng tiếp cận khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả, Kỹ năng vượt qua phản đối khiếu nại và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Ngày 19-20.04.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng” tại Hà Nội

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Chăm sóc khách hàng, sự hài lòng và chất lượng dịch vụ  Sự trải nghiệm khách hàng, năng lực người phục vụ  Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng chủ động-cuộc gọi outbound  Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng bị động-cuộc gọi inbound

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng