tin tức nổi bật

Ngày 25-26/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo "Tư duy dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng"

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:

Ngày 24/03/2023 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và cho thuê TS TNL tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh”

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1: Tư duy kinh doanh – mục tiêu BSC và kế hoạch chiến lược, Nội dung 2 : Phương pháp xác định mục tiêu theo công cụ SMART, Nội dung 3 : Quy trình 5 bước lập kế hoạch từ mục tiêu sếp giao, Nội dung 4 : Tìm cách làm và lựa chọn giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu

Ngày 22/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty cổ phần 3F việt tổ chức khoá đào tạo " Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả"

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty cổ phần 3F Việt các nội dung như sau:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng