tin tức nổi bật

Ngày 25 tháng 07 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales”

Trong ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người bán hàng qua điện thoại và xác định khách hàng mục tiêu, Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Xây dựng kịch bản với từng dịch vụ trọng tâm

Ngày 23 và 24 tháng 07 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo 2 khóa “Nâng cao chất lượng phục vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1: Mô hình sựu hài lòng khách hàng và 3 bước chăm sóc khách hàng, Nội dung 2: Tìm hiểu mong đợi khách hàng – 3 phương pháp, Nội dung 3: 5 yếu tố khách hàng cảm nhận được – Mô hình SERVQUAL, Nội dung 4: Chăm sóc khách hàng khi khách hàng tức giận – Mô hình CLEAR

Ngày 17 và 18 tháng 07 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Công ty TNHH TM và DV Mỹ Đình tổ chức đào tạo khóa “Phát triển kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng hiệu quả”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, Bài 2: Lập kế hoạch bán hàng hiệu quả.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng