tin tức nổi bật

Ngày 26-27/04/2023 đào tạo khóa “Tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng ” tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định Vinacert

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định Vinacert các nội dung như sau:

Ngày 22-23/04/2023 đào tạo khóa “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả ” tại Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị Kim Ngưu

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:

Ngày 28&29/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Flamingo Đại Lải Resort tổ chức khoá “Kỹ năng thuyết trình hiệu quả”

Với khoá học 1,5 ngày ngày Giảng viên - Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng