tin tức nổi bật

Ngày 11/10/2017 và sáng ngày 12/10/2017 đào tạo khóa “ Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo” tại FPT Telecom

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của FPT Telecom gồm: Quy trình quản lý công việc hiệu quả, đánh giá hiệu quả công việc và truyền thông sự thay đổi, lãnh đạo sự thay đổi trong môi trường kinh doanh mới.

Ngày 09 & 10.10.2017 đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Đàm phán và thương thuyết hiệu quả, Quy trình đàm phán thành công, Con người và các chiến lược đàm phán

Ngày 04&05/10/2017 Đào tạo khóa: “ Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội.

Ngày 04&05/10/2017 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức khoá đào tạo: “ Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: - Đàm phán và thương thuyết hiệu quả - Quy trình đàm phán thành công - Kỹ năng giao tiếp trong đàm phán - Các chiến lược đàm phán

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng