tin tức nổi bật

Ngày 08/11/2017 đào tạo khóa “ Quản lý cửa hàng hiệu quả cho Nguồn cửa hàng trưởng” tại Vinmart+

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của Vinmart+ gồm: 4 cấp độ quản trị & 6 yếu tố gia tăng hiệu quả

Ngày 06 & 07/ 11 đào tạo khóa:”Dịch vụ khách hàng 5*” cho Trang thương mại điện tử Ađâyrồi!com tại Hà Nội

Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm:  Nhận thức về chất lượng dịch vụ  Quy trình cung cấp dịch vụ tới khách hàng hiệu quả

Ngày 02 &03/11/2017 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Công ty Cổ phần phát triển giáo dục IECC

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của IECC gồm: Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục hiệu quả trong bán hàng ; Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng; Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng