tin tức nổi bật

Ngày 25/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Hải Phòng- Hiệu Thuốc Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo: “Quản lý cửa hàng bán lẻ hiệu quả”

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

Ngày 20&21/05/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Kiên Giang tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng