tin tức nổi bật

Ngày 21&22/05/2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Hà Nội

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng. Hành vi mua của khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả, Kỹ năng vượt qua phản đối khiếu nại và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Ngày 19& 20.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Quảng Ninh

Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại và phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối

Ngày 17 &18.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH TM & DV Ngân Hà - thương hiệu thời trang Owen, Winny và OJean tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và đào tạo kèm cặp nhân viên” tại Hà Nội

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và 6 cấp độ chốt đơn hàng; Hành vi mua và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả; Kỹ năng đào tạo nhân viên mới và kèm cặp nhân viên cũ

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng