tin tức nổi bật

Ngày 27 và 28 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Trà Vinh tổ chức đào tạo khóa “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới, Bài 2: Quản trị kênh phân phối

Từ ngày 22 đến 23 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH DENSO Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Nhận thức vai trò của người quản lý”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Công việc nhà Quản lý và Lập kế hoạch hiệu quả, Bài 2: Giao việc và Kèm cặp nhân viên hiệu quả, Bài 3: Giám sát và hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề, Bài 4: Tạo động lực hiệu quả làm việc cho nhân viên

Ngày 20 & 21/08/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực cần có giao dịch viên & 6 cấp độ chốt đơn hàng Bài 2: Hành vi mua khách hàng & kỹ năng tiếp cận khach hàng hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & giới thiệu dịch vụ thuyết phục Bài 4: Chăm sóc khách hàng & chất lượng dịch vụ tại phòng giao dịch

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng