tin tức nổi bật

Ngày 19/10/2017 đào tạo khóa “ Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại FPT Online

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của FPT Online gồm: Đàm phán và lập kế hoạch đàm phán, tiếp cận khách hàng; các kỹ năng đàm phán và các chiến lược đàm phán với khách hàng.

Ngày 18.10.2017 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Công ty Cổ phần PICO

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Nội dung 1: Năng lực nhân viên bán hàng chuyên nghiệp  Nội dung 2: Tiếp cận khách hàng mới - 05 bước  Nội dung 3: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu  Nội dung 4: Kỹ năng vượt qua phản đối của khách hàng  Nội dung 5: Kỹ năng trình bày thuyết phục hiệu quả tới khách hàng

Ngày 16&17.10.2017 đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Công ty Cổ phần Dự Án Đất Nền

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Nội dung 1: Năng lực cần có và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp  Nội dung 2: Hành vi mua khách hàng và kỹ năng tiếp cận khách hàng  Nội dung 3: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục hiệu quả trong bán hàng  Nội dung 5: Kỹ năng chăm sóc và xây dựng mối quan hệ khách hàng

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng