tin tức nổi bật

Ngày 22/06/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Super Trường Phát tổ chức khoá đào tạo: “Phát triển kỹ năng giao tiếp-thuyết phục-bán hàng hiệu quả

Trong ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

Ngày 3-4/6/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức khóa đào tạo : “ Đào tạo giảng viên nội bộ”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

Ngày 02/06/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức khóa đào tạo: “ Quản lý kênh điểm bán hiệu quả”.

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng