tin tức nổi bật

Ngày 16.12.2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Sóng Nhạc tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại và chăm sóc khách hàng” tại HCM

Trong ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Xác định khách hàng mục tiêu trước khi gọi điện, Bài 2: Xây dựng kịch bản goi điện - Kịch bản giúp khách hàng mua - hành vi mua của khách hàng, Bài 3: Ba bước chăm sóc khách hàng, Bài 4: Năm yếu tố khách hàng cảm nhận được - Mô hình SERVQUAL và thực hành

Ngày 09-10/12/2019 Công ty KCP đã phối hợp Trung tâm kinh doanh VNPT Khánh Hòa tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại Khánh Hòa

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán; Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả; Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng; Bài 4: Phong cách đàm phán, phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng.

Ngày 05-06/12/2019 Công ty KCP đã phối hợp Trung tâm kinh doanh VNPT Đắk Lắk tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng” tại Đắk Lắk

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng & 6 cấp độ chốt đơn hàng; Bài 2: Hành vi mua khách hàng và quy trình tiếp cận khách hàng; Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu quả; Bài 4: Chăm sóc khách hàng & chất lượng dịch vụ tại VNPT.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng