tin tức nổi bật

Ngày 20 & 21/ 11 đào tạo khóa:”Kỹ năng đàm phán & Thương lượng trong kinh doanh” cho Trang thương mại điện tử Ađâyrồi!com tại Hà Nội

Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Đàm phán và thương thuyết hiệu quả, quy trình đàm phán thành công, con người và các chiến lược đàm phán.

Ngày 17/11/2017 đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” cho ALS

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của ALS gồm: đàm phán và lập kế hoạch đàm phán, tiếp cận khách hàng; kỹ năng đàm phán và các chiến lược đàm phán với khách hàng.

Ngày 15 &16/11/2017 đào tạo khóa “Quản lý và giám sát công việc hiệu quả” cho ASIATICA

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của ASIATICA gồm: Mô hình quản lý và lập kế hoạch hiệu quả; tạo động lực và đánh giá công việc hiệu quả; triển khai công việc và ra quyết định hiệu quả; dẫn dắt nhân viên làm việc hiệu quả- quản lý sự thay đổi.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng