tin tức nổi bật

Ngày 14-16/08/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Traphaco Miền Bắc tổ chức khoá đào tạo: “Phát triển kỹ năng bán hàng thành công”

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi.

Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khóa đào tạo: ” Xây dựng nhóm kinh doanh hiệu quả - Phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc” ngày 03-04/08/2023

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên nội dung dành cho quản lý các cấp nội dung như sau:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng