tin tức nổi bật

Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”

Trong 04 ngày điễn ra khóa học lỚP 1: Ngày 22-23/5 và lớp 2: Ngày 10-11/6, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới, Bài 2: Quản trị kênh phân phối

Ngày 25 & 26.05.2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thái Bình tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối

Ngày 16&17/ 05/2019, KCP đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tổ chức Khóa đào tạo :” PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN – NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ” khóa 1 cho các GĐ-P.GĐ Viễn thông của VNPT 63 tỉnh

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên gồm:  Bài 1: Công việc quản lý – kết quả công việc và đào tạo nhân viên  Bài 2: Lập kế hoạch - chuẩn bị đào tạo & Giới thiệu bài giảng thành công  Bài 3: Triển khai bài giảng - Kết thúc bài giảng và đánh giá kết quả đào tạo  Bài 4: Đưa nội dung đào tạo vào thực tế công việc & Truyền thông sự thay đổi sau đào tạo

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng