tin tức nổi bật

Ngày 06 và 07/12/2102 – Công ty cổ phần Động Lực – Chương trình: “ Phát triển kỹ năng tư vấn bán lẻ chuyên nghiệp”

Ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2012 Công ty cổ phần Động Lực đã phối hợp cùng công ty KCP tổ chức chương trình đào tạo mang tên: “Phát triển kĩ năng tư vấn bán lẻ chuyên nghiệp” do giảng viên Đào Xuân Khương đứng lớp trực tiếp giảng dạy. Khóa học nhằm giúp học viên hiểu được tầm quan trọng và vai trò quan trọng của khách hàng, hiểu rõ và áp dụng thành công quy trình bán hàng chuyên nghiệp,

Ngày 04 và 05/12/2012 – Công ty TNHH VTC Intecom – Chương trình: “Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, bộ phận”

Ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2012 Công ty TNHH MTV VTC – VTC Intecom đã phối hợp cùng công ty KCP tổ chức chương trình đào tạo mang tên: “Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, bộ phân” do giảng viên Ngô Quý Nhâm đứng lớp trực tiếp giảng dạy.

Ngày 20 và 21/11/2012 - Công ty TNHH VTC Intecom - Chương trình “Lập chỉ tiêu & đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, hỗ trọ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ”

Ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2012 Công ty TNHH MTV VTC - VTC Intecom đã phối hợp cùng công ty KCP tổ chức chương trình đào tạo mang tên “Lập chỉ tiêu & đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, hỗ trọ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ” do giảng viên Đào Xuân Khương và giảng viên Ngô Quý Nhâm đứng lớp trực tiếp giảng dạy.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng