tin tức nổi bật

Ngày 3-4/02/2012 - Kỹ năng tư vấn báng hàng hiệu quả - Trường phổ thông liên cấp Olympia

Ngày 3-4/02/2012 Trường phổ thông liên cấp Olympia đã kết hợp với công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP tổ chức khóa học” Kỹ năng tư vấn bán hàng hiệu quả” .Khóa học đã cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thuyết phục khách hàng, giúp học viên hiểu được tâm lý khách hàng và biết cách thuyết phục khách hàng.

Ngày 7 tháng 6 năm 2014 đào tạo “Quản trị cửa hàng tốt và gia tăng doanh số bền vững” cho Công ty Vĩnh Tường Tại Chi Nhánh Huế

Ngày 07/6/2014 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường tổ chức khoá đào tạo: “Quản trị cửa hàng tốt và gia tăng doanh số bền vững” tại Huế.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng