tin tức nổi bật

Ngày 09-06/2012 - Công ty cổ phần Nam Dược - Khóa học ” Phát Triển Kỹ Năng Chăm sóc khách hàng chuyên Nghiệp”

Sáng ngày 09.06.2012 Để nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên, công ty cổ phần Nam Dược đã cùng công ty KCP tổ chức khóa học” Phát Triển Kỹ Năng Chăm sóc khách hàng chuyên Nghiệp” cho hơn 30 anh chị học viên là nhân viên bán hàng của công ty Nam Dược,Ích Nhân, Thiên Nam và An Phú, đặc biệt có sự tham gia của các anh chị trưởng phòng. Tham gia giảng dạy có thầy Đào Xuân Khương - chủ tịch KCP đồng thời là giảng viên chính của chương trình đào tạo.

Ngày 5-6/6 - Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Khóa học " Nâng cao năng lực lãnh đạo"

Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 6, công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức khóa học " Nâng cao năng lực lãnh đạo dành cho trưởng chị nhánh" .

Ngày 23/05/2012 - Công ty Cổ phần Sao Thái Dương - Khóa học ” Phát Triển Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp”

Sáng ngày 23.05.2012 tại khách sạn Anh Quân số 1 Thanh Bình Hà Đông Công ty cổ phần Sao Thái Dương và KCP đã tổ chức khóa học” Phát Triển Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp” cho 160 anh chị học viên là nhân viên bán hàng trên cả nước của công ty Sao Thái Dương. Tham gia giảng dậy có thầy Đào Xuân Khương - chủ tịch KCP đồng thời là giảng viên chính của chương trình đào tạo

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng