tin tức nổi bật

14/15-5-2013- Đào tạo Kỹ năng Tư vấn Bán Hàng cho CEVA

Nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên. Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2013, Ceva Animal Health phối hợp với Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP thực hiện chương trình đào tạo “Phát triển kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp”. Với sự chia sẻ của giảng viên Đào Xuân Khương, qua 4 buổi học, thầy đã truyền đạt kiến thức để các anh chị học viên Ceva năm rõ

Ngày 12-13/04/2013_ Công ty Dược phẩm Hưng Việt_ Chương trình đào tạo :“Phát triển kỹ năng tư vấn bán hàng”

Ngày 12 và 13 tháng 04 năm 2013 Công ty Dược phẩm Hưng Việt đã cùng hợp tác cùng Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP thực hiện chương trình đào tạo “Phát triển kỹ năng tư vấn bán hàng” với sự chia sẻ của giảng viên Đào Xuân Khương qua 4 buổi học thầy đã truyền đạt kiến thức để các anh chị học viên công ty Hưng Việt nắm rõ được:

Ngày 23- 26-28/3/2013 - Công ty Castrol - Hội thảo sửa xe chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ chủ cửa hàng sửa xe, Công ty Castrol đã phối hợp với Công ty KCP tổ chức Hội thảo sửa xe chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trong ba ngày: 23-3, 26-3 và 28-3 do giảng viên Đào Xuân Khương trực tiếp đào tạo. Hội thảo đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn trao đổi thực tế cũng như những khó khăn mà các chủ cửa hiệu sửa xe đang phải đối mặt.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng