tin tức nổi bật

Ngày 20 và 21 tháng 05 năm 2015 đào tạo khóa học “Quản trị đội ngũ kinh doanh hiệu quả” cho công ty TNHH Thương mại FPT

Các nội dung được Tiến sỹ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng