tin tức nổi bật

Ngày 27/10/2012 - Công ty Cổ phần Nam Dược - Khóa học “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”

Ngày 27/10/2012 tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Ích Nhân, công ty Cổ phần Nam Dược đã tổ chức khóa học “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” Dành cho các anh chị phòng ban lãnh đạo, marketing của Nam Dược và cùng với sự giảng dạy của thầy Đào Xuân Khương khóa học đã diễn ra trong 2 buổi

Ngày 05-06/10/2012 - Công ty TNHH Một thành viên VTC Intecom - Khóa học “Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng”

Ngày 05/10/2012 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã tổ chức khóa học “Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng” tại Công ty TNHH Một Thành Viên VTC Intecom, Đây là khoá học được tổ chức cho các anh chị thuộc khối bộ phận tài chính của công ty VTC Intecom khóa học diễn ra từ ngày 05/10/2012 đến hết ngày 06/10/2012.

Ngày 23/09/2012 – Công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

Nằm trong gói chương trình tư vấn cả năm với Viettel, ngày 23/09/2012, KCP và Viettel đã phối hợp tổ chức chương trình đào tạo: “Quản lý cửa hàng bán lẻ” với sự tham gia của ban lãnh đạo của Tổng công ty và các anh chị cán bộ phòng ban của công ty.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng