tin tức nổi bật

Ngày 26/27-06-2013, Đào Tạo Cho Piaggio Xuân Cầu

Ngày 26 & 27/06/2013 công ty cổ phần giải pháp KCP phối hợp với Công ty TNHH Xuân Cầu tổ chức buổi đào tạo Nâng cao kỹ năng giám sát bán hàng chuyên nghiệp với các nội dung:

Ngày 05-06/06/2013 Đào tạo cho Công Ty Dược Phẩm TW1 - Cập nhật những điểm mới của Luật Lao Động

Ngày 05/6/2013 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã tổ chức khóa học “cập nhật những điểm mới của luật lao động” tại Công ty Dược Phẩm Trung Ương 1.Đây là khoá học được tổ chức cho toán thể các anh chị là cán bộ công nhân viên của công ty Dược Phẩm Trung Ương 1.

Ngày 04/06/2013 Đào tạo cho Công ty Cổ Phần PICO

Nằm trong gói chương trình đào tạo với Công ty cổ phần Pico, ngày 04- 06- 2013, KCP phối hợp với Công ty Pico tổ chức buổi đào tạo nhằm mục đích Nâng cao năng lực quản lý nhà lãnh đạo với các nội dung chính:

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng