tin tức nổi bật

Ngày 13,14/07/2012 - Công ty Dược phẩm Hưng Việt -Khóa học “Phát triển kỹ năng quản lý và giám sát kênh phân phối hiệu quả ”

Nhằm nâng cao khả năng quản lý và giám sát kênh phân phối, công ty Cổ phần Dược phẩm Hưng Việt đã phối hợp với công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP cùng tổ chức khóa học: “Phát triển kỹ năng quản lý và giám sát kênh phân phối hiệu quả ” dành cho các quản lý vùng của công ty Dược phẩm Hưng Việt

Ngày 27,28/06/2012 - Viện 108 - Khóa học “Kỹ năng thuyết trình”

Ngày 27 & 28/06/2012, tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã diễn ra khóa học “Kỹ năng thuyết trình” cho gần 20 Y, Bác sỹ của Bệnh viện. Giảng viên của chương trình đào tạo là thầy Đào Xuân Khương - chủ tịch công ty KCP. Mục tiêu của khóa học là nâng cao kỹ năng thuyết trình cho đội ngũ cán bộ Y, Bác sỹ Bệnh viện.

Ngày 24/06/2012, tại công ty Cổ phẩn Thú Y Xanh Việt Nam đã diễn ra khóa học “Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng” cho hơn 30 anh chị học viên là nhân viên kinh doanh của công ty, đặc biệt có sự tham gia của các anh chị giám sát, trưởng phòng. Giảng viên của chương trình đào tạo là thầy Đào Xuân Khương - chủ tịch công ty KCP. Mục tiêu của khóa học là nâng cao kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng cho nhân viên trong công ty.

Ngày 24/06/2012, tại công ty Cổ phẩn Thú Y Xanh Việt Nam đã diễn ra khóa học “Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng” cho hơn 30 anh chị học viên là nhân viên kinh doanh của công ty, đặc biệt có sự tham gia của các anh chị giám sát, trưởng phòng. Giảng viên của chương trình đào tạo là thầy Đào Xuân Khương - chủ tịch công ty KCP. Mục tiêu của khóa học là nâng cao kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng cho nhân viên trong công ty.

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng