tin tức nổi bật

Ngày 3.4.2018 đào tạo khóa “Quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp” tại Công ty Cổ phần Kiến Trắng

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  Nội dung 1: 4 cấp độ quản trị và chất lượng dịch vụ trong cửa hàng bán lẻ  Nội dung 2: Tổ chức, đánh giá hiệu quả làm việc cho nhân viên

Ngày 29.3.2018 đào tạo khóa “Quản trị kênh phân phối” cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : 1.Nhận thức kênh phân phối 2.Đánh giá kênh phân phối hiện tại 3.Đánh giá thành viên kênh phân phối 4.Bốn bước thiết kế kênh phân phồi 5.Phát triển kênh phân phối mới 6.Phát triển thành viên kênh phân phối mới

Ngày 27&28.3.2018 đào tạo khóa “Lập kế hoạch, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh” tại VNPT Hà Nội

Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã trao đổi và chia sẻ cho học viên các nội dung sau : Ngày 1: Lập kế hoạch bán hàng hiệu quả Ngày 2: Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng