tin tức nổi bật

Ngày 27 & 28.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Denso Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Nhận thức vai trò người quản lý” tại Công ty TNHH Denso Việt Nam.

Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm:  4 vai trò của Quản lý và Lập kế hoạch công việc hiệu quả  Giao việc và kèm cặp nhân viên hiệu quả  Giám sát và hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề  Tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên

Ngày 20.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH MAXI S.G tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao cấp độ kinh doanh và lãnh đạo” tại Hồ Chí Minh.

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  6 cấp độ phát triển kinh doanh 3 năng lực người làm kinh doanh 5 bước phát triển khách hàng mới Công thức thuyết phục khách hàng để khách hàng mua đơn hàng đầu tiên – FABE  4 yếu tố tạo lòng tin5 cấp độ lãnh đạo nhóm đỉnh cao

Ngày 23, 24 & 25.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Hà Nội.

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Vai trò quản lý và lập kế hoạch hiệu quả Bài 2: Tổ chức công việc hiệu quả tới nhân viên Bài 3: Giám sát công việc hiệu quả - Quy trình 7 bước Bài 4: Tuyển dụng, đào tạo nhân viên hiệu quả Bài 5: Đánh giá hiệu quả làm việc

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng