tin tức nổi bật

Từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 02 lớp khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại ”

Trong 04 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1. Năng lực nhân viên bán hàng qua điện thoại và xác định khách hàng mục tiêu. Bài 2. Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại hiệu quả. Bài 3. Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả theo kịch bản đã có. Bài 4. Kỹ năng giới thiệu thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có.

Ngày 17-18/10/2019 Công ty KCP đã phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng làm việc và quản lý thời gian hiệu quả”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Phát triển kỹ năng cá nhân và nhóm làm việc hiệu quả - Bài 2: Phương pháp quản lý thời gian trong thực tế công việc.

Ngày 14 và 15/10/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1. Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Bài 2. Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục khách hàng Bài 3. Bản đồ trải nghiệm khách hàng và năng lực của người phục vụ Bài 4. Kỹ năng giải quyết khiếu nại và lắng nghe hiệu quả

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng