tin tức nổi bật

Ngày 16&17/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank

Tiếp nối chương trình đào tạo nằm trong chuỗi : ’’Chương trình đào tạo kỹ năng dành cho Chuyên viên cao cấp – Dare to lead’, ngày 16&17/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trường đào tạo Vietinbank tổ chức khoá “Lập kế hoạch công việc hiệu quả” cho 2 lớp chuyên viên cao cấp của Ngân hàng VietinBank

Ngày 13&14/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Richy Miền Nam tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng giải quyêt vấn đề và ra quyết định hiệu quả"

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho quản lý cấp trung của của Richy miền nam các nội dung như sau:

Ngày 06&07/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Richy Miền Bắc tổ chức khoá đào tạo "Kỹ năng giải quyêt vấn đề và ra quyết định hiệu quả"

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho quản lý cấp trung của của Richy miền Bắc các nội dung như sau: Ngày 1: Phương pháp xác định vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả Ngày 2: Phương pháp xác định nguyên nhân gốc, giải pháp và ra quyết định hiệu quả

hình ảnh

video

khách hàng

kết nối với chúng tôi

Báo chí

Hồ sơ năng lực

Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng